ONLINE İŞE GİRİŞ / SAĞLIK TARAMASI / CHECK-UP

RUTİN LABORATUVAR TETKİKLERİ
Hemogram (Tam Kan Sayımı)
TİT (Tam İdrar Tahlili)
Sedimantasyon
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
LDH
ALP
Üre
Ürik asit
Kreatinin
AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
TKŞ (Tokluk Kan Şekeri)
HbA1C (glukohemoglobin)
HBsAG
Anti-Hbs
Anti HAV IgM
HIV 1
HIV 2
Fenol
TCA
Kurşun
Hippurik Asit
Manganez
Kadminyum
Arsenik
Civa
Siyanür
PSA (Prostat)
CA 125 (Over)
CA 15-3 (meme)
CA 19-9 (Gastro)
Trigliseid
Total kolestrol
HDL-kolesterol
LDL-kolesterol
VLDL-kolesterol
Albumin
Ca ++
P ++
Na
K
CL
Magnezyum
Çinko
Bakır
Kulak
Burun
Boğaz
Gaita

 

AŞILAR
Tetanoz
Hepatit
Grip